Økt oppmerksomhet på miljø og klima innebærer at stadig flere virksomheter berøres av ny regulering og nye  problemstillinger. For å være konkurransedyktige krever markedet at virksomheter kan vise til bærekraft og  implementering av miljøkrav gjennom hele produksjonslinjen. Lex Advokater tilbyr bistand innenfor alle rettslige aspekter ved miljø, klimareguleringer, og transport.

Miljørettslige spørsmål kan oppstå i forbindelse med oppstart, omlegging eller nedleggelse av virksomhet, arealplanlegging og overdragelse av eiendom. Avfallshåndtering, utslippskrav, forurensning og transportproblematikk er eksempler på områder hvor juridisk rådgivning vil støtte riktig håndtering i møte med det offentlige og sørge for at din virksomhet gis et lite forsprang i konkurransen med andre.

Les mer på www.lexadvokater.no