Effekten av å bruke klær om igjen og å tekstilgjenvinne heller enn å brenne, gir store
energibesparelser, reduserte CO2-utslipp og lavere vann- og kjemikalieforbruk.

FRETEX sitt formål er å arbeide for et bedre miljø, blant annet gjennom gjenbruk og gjenvinning. De bidrar til gjenbruk gjennom gode innsamlingsordninger og salg av brukte klær, tekstiler, interiørartikler og møbler i sine FRETEX sine butikker.

Gjenbruk

Det meste av klærne som FRETEX samler inn kan brukes igjen, eller sys om. Klærne blir sortert på deres sentralanlegg og sendt ut til butikkene over hele landet.

Økt volum av ødelagte tekstiler

Etterspørselen etter ødelagte tekstiler er liten sammenlignet med mengden som er tilgjengelig. Da kommunene og de interkommunale avfallsselskapene begynte sitt arbeid med å få ødelagte tekstiler ut av restavfallet, startet FRETEX arbeidet med å finne bærekraftige og gode løsninger for å løse kapsitetsutfordringene knyttet til det stadig økende volumet av tekstilavfall.

Nye produkter

Ødelagte pledd blir til trekk for varmeflasker, og av ødelagte skinnvesker, møbler og liknende lager FRETEX for eksempel pc-vesker.

Materialgjenvinning

Når gjenbruk ikke lenger er mulig blir tekstilene kuttet opp til pussefiller og brukt i verkstedsindustrien, eller de blir kuttet opp og brukt til tekstilmatter som Bergknapp (les nedenfor) bruker ved legging av grønne tak.

Energiutnyttelse

Når materialgjenvinning ikke lenger er mulig, går tekstilene til energigjenvinning. Les mer på: www.fretex.no

Visste du at hver kilo tekstiler som leveres for gjenbruk eller gjenvinning sparer miljøet for i snitt over 10 kilo CO2, en halv liter kjemikalier og nesten 2.500 liter vann?

Kilde: Østfoldforskning