NMBU skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.

Senteret skal forbedre og utvikle nye metoder for gjenvinning, gjenbruk og behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser og avfall. Det nye senteret, earthresQue, skal være en kunnskapsutvikler for bærekraftig forvaltning, behandling og materialgjenvinning innen avfallssektoren.

Les mer på NMBUs nettside: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/40577 

Vi skal utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser, sier prosjektleder og NMBU-professor Helen French. – Senteret vil innebære et betydelig løft for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og vi gleder oss til oppstart høsten 2020!