Norsk senter for sirkulær økonomi blir i 2021 et fysisk senter – fra 1. januar har vi kontorer i Hydrogenfabrikken i Fredrikstad.

Helt siden senterets begynnelse har NCCE hatt visjoner om et fysisk senter.  Vi gleder oss over å få et fast sted å arbeide og å kunne ta imot våre medlemmer og samarbeidspartnere, skoleklasser og øvrige som er interessert i å lære mer om sirkulærøkonomi!

Vi deler lokaler med Østfold Avfallsortering IKS og End of Waste AS, med kontorplasser, møterom og et konferanserom, hvor vi etterhvert vil holde flere sirkelTREFF.

Vi har ambisjoner om et senter med egen lab, administrering av råvarebank og ansatte som driver med rådgivning – og ser dette som et skritt på veien.

Vår nye adresse er:

Hydrogenfabrikken
Øraveien 2
1630 Gamle Fredrikstad

Velkommen!