«Verden står overfor klimautfordringer og ressursknapphet, og all produksjon må forholde seg til at ressursuttaket må stoppe»

Regjeringen ga i 2020 støtte til kartlegging av materialsidestrømmer i norsk prosessindustri, i regi av Eyde-klyngen som inviterte med flere klynger deriblant NCCE i arbeidet. Kartleggingen ble gjennomført med 54 deltakende bedrifter, og det ble gjort analyser av mulighetene for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder farlig uorganisk avfall fra industrien. På Arendalsuka presenterte vi sammen anbefalingene fra den nasjonale kartleggingen. Fra scenen bidro vi sammen med Eydeklyngen, Norsk Industri, ACT Cluster, Industrial Green Tech og Lindum.

Du kan se opptak fra fremlegget her: Sirkulær industri. Industrien har kartlagt og gitt sine råd. Hva svarer politikerne?

 

Vi deltok også på flere foredrag og debatter – hvor også flere av NCCE’s medlemmer deltok.