På bildet: Det nyåpnede gjenvinningsanlegget på Øra i Fredrikstad er Europas mest moderne anlegg for sortering av glass- og metallemballasje. Foto: Per Tore Molvær

Innsamlingsordningen for drikkevareemballasje i glass er Norges mest effektive med en returgrad på 93 %. Glassmengden Sirkel Glass AS samler inn, øker år for år, og i 2020 kan innsamlingsmengden overstige 100 000 tonn.

Sirkel legger til rette for at all glass- og metallemballasje som samles inn blir videreprosessert på en bærekraftig måte, gjennom et tett samarbeid med selskaper som har behov for glass og metall i sine produksjonsprosesser, og med egen satsing på produksjon og salg av bygningsmaterialet Glasopor skumglass.

Godt egnet for resirkulering

Glassemballasje kan gjenvinnes i det uendelige – 1 gjenvunnet glassflaske utgjør 1 ny glassflaske. Andelen resirkulert materiale i glassemballasje er meget høy. F.eks er det i gjennomsnitt 80%  resirkulert glass i en grønn glassflaske, og 60% i en gjennomsiktig flaske.

Nytt produkt – Glasopor

Det mest finknuste glasset var det tidligere utfordrende å finne anvendelse for, men gjennom  produksjon av Glasopor skumglass blir 100% av innsamlet glassemballasje materialgjenvunnet. Materialet har en god isolerende effekt og brukes som et miljøvennlig og lett byggemateriale, for eksempel som lettfylling i vei og anlegg.

Økende kvalitetskrav

Glasset som resirkuleres hos Sirkel blir til kvalitetsvarer som kan sendes videre til nytt liv via glassverk rundt om i Europa. Glassverkene opererer med strenge kvalitetskrav på det resirkulerte glasset de mottar. Det må være under 20 gram med keramikk og porselen per tonn, og under 2 gram stål og aluminium. Dette fører til en kostbar og avansert produksjon for å skille ut alle de uønskede materialene, som kommer i samme last som glass- og metallemballasjen som skal gjenvinnes.

Nytt anlegg på Øra i Fredrikstad

Sirkel er godt rustet til å forbli en viktig aktør i den sirkulære økonomien. Det nyåpnede gjenvinningsanlegget på Øra i Fredrikstad er Europas mest moderne anlegg for sortering av glass- og metallemballasje og har en doblet kapasitet sammenliknet med det gamle anlegget. De ansattes kjernekompetanse og lange erfaring ble brukt i planleggingen av det nye anlegget. Det er investert store beløp i anlegget, hvor maskinene er spesialprodusert for å skape toppmoderne og fremtidsrettede produksjonsfasiliteter. Ny teknologi for «fine sorting» gjør det mulig å sortere de minste glassbitene. Det gjør at Sirkel kan øke resirkuleringsgraden ytterligere og levere enda mer glass til produksjon av ny emballasje.

Samarbeid og innovasjon

Etableringen på Øra er ikke tilfeldig. Her finnes en av landets største klynger av gjenvinningsaktører, noe som gir unike muligheter for samarbeid og innovasjon. Den 30 mål store tomten er plassert med enkel adkomst fra E6, og nærhet til flere av Sirkels samarbeidspartnere.

Industriell symbiose

Metallco og Stene Stål er kun et steinkast unna anlegget, og tar imot metall og metallemballasje fra Sirkel Materialgjenvinning. Avfall av ulikt slag blir sendt videre til Norsk Gjenvinning, som også har et gjenvinningsanlegg på Øra. I det nye anlegget skjer tørking av glasset med biogass fra Frevar. På Øra finnes også umiddelbar nærhet til Borg Havn, som kun ligger 300 meter unna, noe som er viktig siden glassråvarene blir fraktet med båt til glassverk i Danmark og andre steder i Europa.

En lokasjon i Østfold var avgjørende for å beholde kompetansen og de ansatte. Plasseringen på Øra legger godt til rette for videre samarbeid og verdiskapning.

Visste du at:

Glassemballasje kan gjenvinnes i det uendelige? 1 gjenvunnet glassflaske utgjør 1 ny glassflaske?

Gourmetmat servert på resirkulert glass

Sirkel og Restaurant Rest inngikk i 2018 et samarbeid for å forene krefter i kampen for et mer  bærekraftig samfunn.

Spesialdesignet Servise av resirkulert glass, spesialdesignet for restaurant Rest.               Foto: Per Tore Molvær

Matavfall er en stor utfordring, og hvert år kaster den enkelte norske innbyggere rundt 42 kilo spiselig mat. Restaurant Rest er en restaurant i Oslo som bygger en meny på råvarer som ellers ville blitt kastet. Restauranten ønsket seg et spesialprodusert servise i tråd med konseptet sitt.

Sammen med Restaurant Rest og Odd Standard i Stavanger, spesialdesignet Sirkel et servise av resirkulert glass som senere ble produsert av Formbar Glassverksted i Haugesund. Dette er et konkret eksempel på sirkulærøkonomi og på samarbeid på tvers av selskap og bransjer, sier Gunhild Solberg, Markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel.

Les mer om Sirkel på deres hjemmesider www.sirkel.no