Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) satser og har engasjert Camilla Brox (39) til å lede utviklingen videre.

NSSØ, som ble stiftet i desember 2017, jobber med de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulærøkonomi i praksis for og mellom virksomheter. Senteret har i dag 24 medlemsbedrifter fra industri, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter og er i gang med flere prosjekter for kartlegging av muligheter gjennom utvikling og innovasjon. Brox har det siste året bidratt som prosjektmedarbeider for senteret, sammen med prosjektleder og styreleder Tor Prøitz, og i tett dialog med senterets styre.

Stort engasjement for sirkulærøkonomi
Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressurser på en slik måte at de forblir i økonomien lengst mulig. Fokus på redusert råvarebruk, gjenbruk og ombruk er eksempler på dette.

– Gjennom NSSØ føler jeg at jeg kan bidra med mitt engasjement for å ivareta jordas ressurser og sikre en bærekraftig framtid, men også bidra til kartlegging av forretningsmuligheter og økt konkurransekraft for senterets medlemmer, sier Brox som ser frem til å gå løs på oppgaven.

Brox har en Master of management-grad fra Handelshøyskolen BI med bl.a. Samfunnsansvar under globalisering og klimapress, og har siden august 2017 bistått bedrifter og organisasjoner i utvikling av effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering og bærekraft gjennom sitt konsulentfirma.
Hun starter som daglig leder for NSSØ 1. desember.

For mer info, kontakt:

  • Styreleder NSSØ Tor Prøitz: +47 905 84 776
  • Daglig leder NSSØ Camilla Brox: +47 941 711 18

Fakta om NSSØ
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) ble i 2016 initiert av nettverkene Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net, og fikk i 2017 støtte av Fredrikstad Kommune og Østfold Fylkeskommune til å etablere et forprosjekt for etablering av et nasjonalt senter. 20. desember i fjor ble senteret stiftet, og i dag består senteret av 24 medlemsbedrifter som alle ser forretningsmuligheter i det grønne skiftet.