5. – 7. juni gikk Avfall Norges årlige konferanse av stabelen. Konferansen samlet omlag 1000 mennesker og over 80 utstillere, og er en viktig arena for å hente inspirasjon, dele kunnskap og knytte nettverk. Vår styreleder, Tor Prøitz, var en av foredragsholderne. Han fortalte om etableringen av Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, samt om pågående og kommende prosjekter.

Sammen skaper vi grønn konkurransekraft!