Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) er et ressurssenter for virksomheter som gjennom prosjekter basert på det grønne skiftet, skaper innovasjon og lønnsomhet. Senteret arbeider med de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter.

NSSØ er i gang med spennende prosjekter, samt har flere planlagte nettverkstreff denne høsten. Senteret trenger nå dyktige medarbeidere som kan bidra til å bygge organisasjonen videre i henhold til eiernes strategiske valg.
Vi søker i første omgang etter en daglig leder som bør ha bred industriell erfaring og stor materialteknisk kunnskap. Vi ønsker også å komme i kontakt med personer som på sikt kan gå inn i vårt team som prosjektledere avhengig av oppdrag.

Interessert?
Ta kontakt med styreleder Tor Prøitz. Epost: tp@obrad.no / Telefon: 90 58 47 76.