NSSØ søker daglig leder og prosjektledere/-medarbeidere

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) er et ressurssenter for virksomheter som gjennom prosjekter basert på det grønne skiftet, skaper innovasjon og lønnsomhet. Senteret arbeider med de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter.

NSSØ er i gang med spennende prosjekter, samt har flere planlagte nettverkstreff denne høsten. Senteret trenger nå dyktige medarbeidere som kan bidra til å bygge organisasjonen videre i henhold til eiernes strategiske valg.
Vi søker i første omgang etter en daglig leder som bør ha bred industriell erfaring og stor materialteknisk kunnskap. Vi ønsker også å komme i kontakt med personer som på sikt kan gå inn i vårt team som prosjektledere avhengig av oppdrag.

Interessert?
Ta kontakt med styreleder Tor Prøitz. Epost: tp@obrad.no / Telefon: 90 58 47 76.