Det Norske Videnskaps-Akademi (NTVA) arrangerer møte og vår styreleder Tor Prøitz vil her holde foredrag om sirkulærøkonomi og grønn konkurransekraft.

  • Dato: 7. mars
  • Sted: Drammensveien 78

Foredraget vil gi en introduksjon til sirkulær økonomi som et viktig virkemiddel for den grønne økonomi og vil gi flere eksempler på hvordan vi arbeider med industriell symbiose innenfor et industrimiljø. Samspillet mellom ulike virksomheter kan gi grunnlag for nye råvarer og bedre utnyttelse av restprodukter. Øra Industriområde har samlet en betydelig gjenvinningsindustri som ser mulighetene for et bedre klima og økt lønnsomhet gjennom samarbeid og sirkulær økonomi.

Møtet er åpent for alle interesserte. For mer info se NTVAs hjemmesider: Møte om sirkulærøkonomi og grønn konkurransekraft