Elisabeth Breien Ellingsen blir ny kommunikasjonsansvarlig i NCCE fra 1.oktober, etter at Camilla Brox avslutter sitt engasjement.

Camilla var med og stiftet Norsk Senter for Sirkulær Økonomi i desember 2017, og har siden den gang hatt ulike roller i klyngen.

– Det har vært helt fantastisk å få være med å bygge dette kompetansesenteret sammen med styret, administrasjonen, medlemmene, samarbeidspartnere, ressursteam-medlemmer med flere. Tusen takk for delt engasjement og kunnskap, samhold og masse moro! Vi vil nok møtes på mange ulike arenaer der vårt felles engasjement og bidrag er på agendaen. Sammen sikrer vi en bærekraftig fremtid! sier Camilla.

Vi takker Camilla for et langt og trofast engasjement for NCCE, og kommer til å savne entusiasmen, kunnskapen og ikke minst en trivelig kollega.

Samtidig er vi glade for å ha fått en svært dyktig kommunikasjonsansvarlig om bord, med Elisabeth Breien Ellingsen. Hun har bakgrunn som journalist og historieforteller, blant annet fra VG og Norges Røde Kors, og som kommunikasjonsrådgiver fra eget selskap de siste 12 årene – med både strategisk og operativ kommunikasjon. Velkommen!

– Jeg gleder meg til å bli kjent med NCCE og spesielt til å lære mer om alle de innovative løsningene som medlemmene tilbyr. Det blir spennende å bidra til at de gode historiene blir fortalt, både internt i klyngen, og eksternt med vekt på mulighetene og gevinstene vi får av bærekraftige løsninger, sier Elisabeth.