Som de fleste kjenner til er ikke våre hjem automatisk varme – de må få varme til oppvarming, og det må på en eller annen måte fraktes dit fra selve varmekilden. NCCE har nå fått et nytt medlem som tilbyr nettopp dette.

Prosjektet Fredrikstad Fjernvarme ble initiert allerede 1998 av FREVAR KF og Fredrikstad Energi AS. Den 28. februar 2000 ble Fredrikstad Fjernvarme AS etablert, og det har siden utviklet seg til et stort fjernvarmenett med stadig flere prosjekter og utvidelser som utbygging av nett, tilknytning av nye bygg, konvertering av eksisterende bygg og andre utbedringer.

Tarjei Riiser, Daglig leder, Fredrikstad Fjernvarme AS

Fredrikstad Fjernvarme leverer miljøvennlig varme til oppvarming og varmt tappevann, til både private nærings- og industribygg, kommunale og offentlige bygg, kjøpesenter, borettslag/sameier og privatboliger. Dette er i all hovedsak energi gjenvunnet ved avfallsforbrenning. I tillegg leverer de fjernkjøling på Værste-området i Fredrikstad.

Selskapet eies av Varme Acquisitions og FREVAR KF. Det er i dag fire ansatte, og de samarbeider aktivt med sitt nettverk som på hver sin måte bidrar inn i prosjekter.

Med sin kompetanse og lange fartstid vil Fredrikstad Fjernvarme være et positivt tilskudd til våre medlemmer. Vi i NCCE ser frem til å samarbeide om spennende prosjekter, og dele kunnskap og erfaringer.

 

 

Vi ønsker Fredrikstad Fjernvarme velkommen som nytt medlem!

Les mer om Fredrikstad Fjernvarme på deres nettside her!

 

 

 

 

Hovedbilde: Illustrasjon, Fredrikstad Fjernvarme, hentet 2022