Foto: Oversiktsbilde Viken Park

Utvikling av eiendom og næringsbygg er en viktig del av fremtidens bærekraftige samfunn, og derfor er vi veldig glade for å få med oss en aktør innenfor eiendomsutvikling i NCCE. Møt GG Gruppen AS, vårt nyeste medlem!

GG Gruppen AS er et holdingselskap med eierinteresser i selskaper som driver med entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling, samt utleie av lokaler for butikk, kontor, lager og produksjon. Deres hovedsatsingsområde er det sentrale Østlandsområdet og Västra Götaland. Gjennom utvikling av næringslokaler og attraktive tomter for boliger og fritidseiendommer jobber GG Gruppen for å gi rom for vekst i regionen (GG Gruppen, u. å.).

GG Gruppen er blant annet eier av prosjektet Viken Park, et nytt regionalt næringsområde som skal bygges i Fredrikstad. Her vil det legges vekt på at det reguleres og planlegges for bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi allerede før første spadetak blir satt. GG Gruppen AS har nå sett det naturlig å bli medlem i NCCE for å samarbeide med andre aktører med kompetanse og erfaring, spesielt innenfor sirkulær økonomi. GG Gruppen ser at eiendomsbransjen har mange muligheter for å satse på bærekraftig utvikling, innovasjon og etablering av nye arbeidsplasser fremover. De har sett sitt ansvar som en stor aktør innenfor eiendomsutvikling, og ønsker å være med på denne utviklingen.

NCCE ser frem til å introdusere GG Gruppen for nettverket, og tror på at vi sammen med våre medlemmer kan få til spennende prosjekter i tiden som kommer.

Vi ønsker GG Gruppen velkommen som nytt medlem!

Les mer om GG Gruppen på deres nettside.
Les mer om prosjektet Viken Park her.