Den store sirkulærkonferansen arrangeres for andre gang. Denne gang i samarbeid med Oslo kommune ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo tirsdag 7. juni kl. 09:00-16:00.

Sammen med Cnytt og Circular Norway arrangerer NCCE konferansen, hvor formålet er å inspirere, motivere og dele kunnskap som bidrar til å fremskynde omstillingen til en sirkulær økonomi for industri, bedrifter og kommuner i Norge.

Heldagskonferansen vil bestå av ulike bolker som på hver sin måte kommenterer status for omstillingen til sirkulærøkonomi innenfor ulike områder som materialgjenvinning, industriell symbiose, digitalisering, finans og endring av forbruksmønster. Deretter blir det analyser, debatt om barrierer og driver, og innlegg fra sirkulære eksperter og leder, samt eksempler på sirkulære bedriftssuksesser.

Stedet for konferansen er Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Haraldrudveien 20, 0581 OSLO

Konferansen avvikles fysisk, og blir digital for publikum med et begrenset antall plasser for fysisk deltakelse.

Påmelding her

 

Velkommen!