Norges største klynge på sirkulærøkonomi inviterer herved medlemmene i No Waste! og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi til et heldagsevent med fokus på hvordan skape grønn konkurransekraft.

 

Stikkord for dagen:

  • Den nye klyngeorganisasjonen
  • Bli kjent med medlemmene, materialstrømmene og kompetansen i klyngen
  • Klyngen som en arena for samarbeid og verdiskaping
  • Sirkulære forretningsmodeller – hva skal til for å skape lønnsomhet?
  • Nye rammevilkår – fra kostnader til grønn konkurransekraft!

 

Påmelding

Påmelding her: Pangstart for Norges største klynge for sirkulærøkonomi (deltager.no)

Klyngen dekker deltakelse for en representant fra hvert medlem. Ved flere deltakere fra samme medlem, ber vi om at bedriften selv dekker kostnad på 900,- NOK/pers.

På kvelden arrangerer vi felles middag. Kost 560,- NOK/pers.

Ved behov for overnatting ordner den enkelte dette direkte med hotellet her.

 

Vi ser frem til å se dere og lage en skikkelig pangstart på klyngesamarbeidet!

 

Med vennlig hilsen

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi & No Waste!