NSSØ/NCCE får kr 500.000 av Fredrikstad Kommunes næringsfond til bygging og drift av pilotanlegg for pyrolyse/gassifisering

Det er stort fokus på reduksjon av restprodukter bl.a. for å redusere mengden avfall til deponi. Dette gjelder både farlig og ufarlig avfall. Mange bedrifter i nedre Glomma har utfordringer med restprodukter som de ikke kan benytte i sin egne produksjon.

Som et ledd i den sirkulære økonomien er det svært nyttig å kunne bruke restprodukter som i dag går til deponi, til å produsere nye produkter. Pyrolyse/gassifisering kan være et alternativ hvor restprodukter/avfall kan være råstoff for prosessen som vil produsere biokull og syngass. Anvendelsesmulighetene for de nye produktene er mange og vil kunne være grunnlag for etablering av ny industri.

Scandi Energy AS og NSSØ/NCCE er klar for å gå til anskaffelse av et pilotanlegg med kapasitet 150 kg pr time for å teste ut prinsippet og for å teste hvilke restprodukter som kan utfylle hverandre som råstoff for prosessen.
Det arbeides i disse dager med å finne et egnet lokale for pilotanlegget som trenger opp til 200 m2. Det vil også bli etablert et selskap som skal eie anlegget og drifte det.

En spennende satsing med et stort potensiale for ny industri hvor prosessutvikler Scandi Energy, Fredrikstad Kommune og NSSØ/NCCE går sammen med resten av industrien i nedre Glomma for nye og innovative løsninger.