Ole-Marius Johansen, Hafsil AS

Hafsil AS produserer pulvermetall FerroSilisium (FeSi 15) av meget høy kvalitet, som eksporteres globalt. FeSi 15 brukes hovedsakelig i gjenvinningsindustrien, men også i gruveindustrien. Hafsil har en distribusjonsavtale med et firma i  Tyskland, som håndterer kontakten ut mot kundene. Miljøkravene øker fra år til år, og Hafsil jobber kontinuerlig for å  imøtekomme disse, bl.a. ved å tenke sirkulært. Hafsil ønsker bl.a. å avdekke hvorvidt et av deres avfallsstoffer kan ha et  bruksområde for andre aktører i prosessindustrien.

Les mer på www.hafsil.com