Støttet av Innovasjon Norge.

I 2018 ble NCCE engasjert av AS Batteriretur for å følge utviklingen av et prosjekt med fokus på utlading, lading og distribusjon av restenergi. Prosjektet har fått støtte av Innovasjon Norges Miljøteknologiordning.

Sikkerhet i forsetet

Alle litium-ionbatterier har en restenergi som av sikkerhetsmessige årsaker må utlades under spesielle forhold. Batteriretur sikrer at brukte batterier blir behandlet på forskriftsmessig måte og resirkulert slik at energien som fortsatt er i batteriene, kan bli tatt vare på og brukt på annen måte.

Utlading av litium-ionbatterier er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Selv med en lav spenning i batteriet, kan det oppstå varmeutvikling med de farer det kan medføre. Batteriene som blir tatt ut av en bil, blir tatt fra hverandre i forskjellige deler og sortert for gjenvinning. Selve modulene som batteriet består av, blir også strippet og utladet. Når det er gjort, blir modulene eksportert for videre destruksjon samt gjenvinning av de forskjellige metallene som modulene består av.

Redusert tid for utlading

Mengden energi er også av stor betydning. AS Batteriretur har gjennom forprosjektet klart å redusere tiden for utlading betydelig. Samtidig har de utviklet utstyr som overfører den utladede energien til direkte bruk for lys og varme eller for lagring på friske og gjerne brukte batterier. I den sammenheng er det levert ”batteriracks” til solcelleanlegget som Borg Havn har utbygget på Øra

Les mer på: www.batteriretur.no