Formålet med Den store sirkulærkonferansen er å inspirere, motivere og dele kunnskap som bidrar til å fremskynde omstillingen til en sirkulær økonomi for industri, bedrifter og kommuner i Norge.  

Sirkulærøkonomi er et svært viktig verktøy for å lykkes med 1,5-gradersmålet, bærekraftsmålene, bevaring av biologisk mangfold og forsyningssikkerhet av materialer. EU har gjennom Green Deal vedtatt at Europa skal omstilles til sirkulær økonomi innen 2050 for å sikre nettonullutslipp.  

I dag er Norge kun 2,4 prosent sirkulært, ifølge Circularity Gap Report Norway (CGRN 2020), men vi har et stort potensial for å lede an i sirkulærøkonomi på grunn av ren energi, fornybare ressurser og digital befolkning, ifølge CGRN. Kunnskap og kompetansedeling er en forutsetning for å lykkes.   

Konferansen er en (v)årlig begivenhet, med ulike samarbeidspartnere, og avvikles i 2023 for tredje gang. Eiere av konferansen er Norsk Senter for sirkulær økonomi, Circular Norway og CNytt. Konferansen løfter frem globale behov og ambisjoner, lokale og nasjonale bedrifter, innovasjon og sirkulære løsninger som bidrar til grønn verdiskapning og kutt i klimagassutslipp i Norge.

Konferansen gjøres i tett samarbeid med ulike partnere; i 2023 i samarbeid med Asker kommune, SINTEF, RENAS, Avantor, Silva Green Fuel, RE gründerhus og Asker næringsforening. Tidligere samarbeidspartnere har vært Infinitum, REG Oslo og Herøya Industripark.   

Program med fokus på beste praksis

Konferansen er både fysisk og strømmes og det er en flott arena å møte engasjerte og kunnskapsrike aktører på. Ved å samle anerkjente eksperter, bransjeledere og engasjerte miljøvernere under samme tak, skaper konferansen grunnlag for en mer bærekraftig og ansvarlig fremtid.

Innlederne tar for seg ulike case som fokuserer på hvordan deres løsninger for å redusere avfall, resirkulere materialer og endre forbrukermønstre. Vi håper deltakere motiveres til handling og å omfavne en sirkulær modell i egne virksomheter og kommuner.

Gjennom dagen fikk deltakerne ta del i relevante innlegg, paneldebatter og workshops. Eksperter fra ulike sektorer delte sine erfaringer og beste praksis for implementering av sirkulærøkonomiske prinsipper.

Paneldebatt med Lindum, Bergans og Møller, om hvordan motivere forbrukeren til endringer i sin hverdag.

Utstilling av nye sirkulære løsninger

Nytt i årets konferanse var utstillingen, hvor innovasjoner innen bærekraftig teknologi ble vist frem. Entreprenører og oppstartsbedrifter presenterte sine miljøvennlige produkter og tjenester, og vekket betydelig interesse blant potensielle investorer og samarbeidspartnere. Utstillingen skal sammen med øvrig program fungere som en katalysator for å etablere nye samarbeid og styrke sirkulærøkonomiens økosystem i Norge og internasjonalt.

Rundebord om forsyningssikkerhet av CRM til norsk næringsliv

Rundebordet i lunsjen skapte en plattform for diskusjon om norsk mineralstrategi, European Critical Raw Materials Act, geopolitiske endringer og virkninger, utfordringer og muligheter som råvaresektoren og norsk næringsliv står overfor. Vi fokuserte på målet om EUs nye krav om 15 prosent nasjonal gjenvinning av kritiske råmaterialer. Rundebordet ble ledet av Alexander Christensen, daglig leder i Circular Norway, og utviklet i samarbeid med SINTEF.

Leveranse fra rundebordet ble en konkret anbefaling på to sider til regjeringen ved KLD og ND om hvordan myndighetene bør utvikle praktisk politikk som sikrer gjenvinning av kritiske råmaterialer for forsyningssikkerhet. Anbefalingene skal bidra til at dagens kunnskap gjøres om til god politikk raskest mulig.

Årets sirkulære bedrift

En minneverdig avslutningsseremoni feiret fremragende bidrag til sirkulærøkonomien. Prisen for årets sirkulære bedrift gikk i år til TOMRA, hvor en av gründerne Petter Planke stilte opp for å ta i mot prisen.

Årets sirkulære bedrift 2023: TOMRA

Bedriftsbesøk dag 2  

Dag 2 av konferansen var det mulighet for bedriftsbesøk til fyrtårnbedrifter i regionen. Bergans, Tomra, SIlva Green Fuel og Omigjen åpnet for presentasjon av sine sirkulære løsninger og omvisning.

Bedriftsbesøk hos Bergans

Vårt mål er at deltakerne skal returnere til sine respektive arbeidsområder, med ny kunnskap, inspirasjon og nye bekjentskap, med en forpliktelse til å spille en aktiv rolle i byggingen av en sirkulær økonomi.

Vi gleder oss over alle de gode løsningene som allerede finnes i Norge, og ser frem til å vise frem alt det nye som vil komme.