Foto: Strobe foto

Reklima har fått 2,4 millioner i støtte fra Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark, for å utvikle metoder som bidrar til fjerning av synlige plastrester fra biogjødselen. I begrunnelsen trekkes det fram at prosjektet vil kunne bidra til grønn verdiskaping, svakere miljøavtrykk og en forbedret sirkulær økonomi.

Biogjødsel er et sirkulært restprodukt fra biogassanlegget på Den Magiske Fabrikken. Her produseres biogass basert på matavfall fra 1,2 millioner innbyggere, blandet opp med husdyrgjødsel fra gårder i regionen. Matavfallet som kommer inn til anlegget inneholder mye plast, både fra emballasje og selve avfallsposene, og som forplanter seg videre til biogjødselen. Mesteparten av plasten sorteres bort i dag, og biogjødselen ligger innenfor dagens gjødselvareforskrift (plast med partikkelstørrelse > 4 mm skal ikke utgjøre mer enn 0,5 vektprosent av totalt tørrstoff). Målet med forskningsprosjektet er å utvikle metoder som kan fjerne synlig plast fra biogjødselen.

Med i prosjektet er SINTEF, NGI, Greve Biogass, Lindum, Skjærgaarden gartneri og Arne Olav Steinsholt. SINTEF skal teste ut avanserte metoder for partikkelseparering, muligens i kombinasjon med vermikompostering eller insektproduksjon. Prosjektet skal også undersøke om plasten som separeres fra biogjødselen kan gjenvinnes ved hjelp av pyrolyse, og omdannes til syngass og biokull. Biokull kan brukes som et jordforbedringsmiddel, enten alene eller sammen med biogjødselen, som fôrinnsats eller i ulike typer rense- og stabiliseringsprosesser. NGI har utviklet en metode for å analysere plast i flytende og fast biogjødsel, og skal i prosjektet tilpasse metoden for å teste og verifisere renseteknologien.

Prosjektet starter opp våren 2021 og løper ut 2022. Kontaktperson er Ivar Hagemoen, daglig leder i Reklima.