Gamle plastbåter er et globalt miljøproblem, og blir i dag kvernet og deponert eller brent. Deponering blir forbudt i flere og flere land, og forbrenning gir begrenset med energi, samt uheldige avgasser og askerester som må̊ deponeres. I tillegg til å utgjøre et miljøproblem, er plasten i båtene en uutnyttet ressurs i sirkulærøkonomien. Volumet stiger raskt over tid, da båtproduksjonen økte kraftig på 70- og 80-tallet. Det er også behov for gjenvinningsløsninger av tilsvarende produkter som campingvogner, fasadeplater, subseastrukturer og vindmølleblad. I 2019 etablerte No Waste! i samarbeid med Asker kommune, Lindum Oredalen, Ecofiber Recycling, Hurum Plastindustri, Grundvik Marina og NAV et felles prosjekt for å utvikle en sirkulær økonomisk forretningsmodell for kommersiell og bærekraftig gjenvinning av kondemnerte fritidsbåter i plast. Opprinnelig skulle prosjektet se på muligheten for å etablere et demoanlegg på Tofte for gjenvinning av båtene, som kommer fra kommunale mottak eller godkjente mottaksanlegg som Kambo; samt eierløse vrakbåter som hentes inn av kommunen eller organisasjoner som Oslofjorden Friluftsråd.

På grunn av covid-19 og begrenset tilgang til fasiliteter og ressurser, har prosjektet dreid over til å utvikle en støpeprosess og mulige produkter basert på fiber fra båtskrogene i komposittplast. Fibrene kommer fra Ecofiber Recycling, som er de eneste i verden som har etablert en industriell prosess for å kverne opp komposittplast til fiber som kan brukes til dette formålet. Hurum Plastindustri bistår med kompetanse og fasiliteter for støping. Vi har engasjert en industridesigner og en ekspert på komposittplast, og i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd utviklet design for en rekke mulige produkter: Sittebenker, bord, ryddestasjoner og informasjonstavler som kan plasseres ut på hvileplasser langs kyststier og padleled. Dermed kan gamle båter og kajakker få et nytt og nyttig liv som kan tas i bruk av turgåere og båtfolk langs kysten. Det gunstige med akkurat denne anvendelsen er at en benk av returfiber vil være særdeles motstandsdyktig mot vær, vind og hærverk, og ikke trenge vedlikehold – noe som er en utfordring på lite tilgjengelige plasser. Vi valgte å produsere opp en flott sittebenk med et helt unikt design, og som kommer i produksjon høsten 2021.

Vi samarbeider også med NAV for å pusse opp noen vrakbåter i et verksted på Tofte, og som dermed kan gjenbrukes og få et nytt liv med nye eiere. Samtidig gir det verdifull arbeidserfaring til unge med aktivitetsplikt, og som på sikt kan utvikles til å bli en egen virksomhet. Sammen med Røyken Videregående skole og NAV har vi også sett på muligheten for å utvikle et eget kompetanseprogram  innenfor sirkulær økonomi. Prosjektet er delfinansiert av Viken fylkeskommune og Avfallsforsk/Handelens Miljøfond (Prep2020).

Prosjektets varighet er fra 2019 – 2021. Prosjektleder: Pål Hernes.