No Waste! deltar i prosjektet “PacKnoPlast” – bærekraftig matemballasje.

Plast bør kun brukes som mat- og drikkeemballasje der det er påvist som det mest miljøriktige valget når det gjelder klima og forsøpling. I prosjektet skal BAMA, NORSUS, Q-meieriene, Gartnerhallen med flere aktører undersøke emballasjens funksjon, og målet er å minimere både bruk av plast og matavfall.

Biogassanlegget på Den Magiske Fabrikken mottar matavfall både fra husholdninger og næringsliv. Sorteringsprosessen ved anlegget greier ikke å sortere ut all plasten, og rester av plastposer, feilsortert plast og plastemballasje forplanter seg videre i biogassanlegget og ut i biogjødselen. Dette resulterer i at det observeres synlige plastrester i biogjødselen som kommer ut av anlegget. Selv om biogjødselen ligger innenfor kravene til gjødselvareforskriften, har alt fokuset på plast og mikroplast og hvordan dette påvirker naturen, skapt usikkerhet hos bøndene, som ønsker seg en plastfri biogjødsel.

No Waste! skal i samarbeid med Lindum og VESAR kartlegge og karakterisere mengde og kvalitet på plasten som følger med matavfallet som prosesseres ved biogassanlegget på “Den Magiske Fabrikken” i Tønsberg, fra mottak til restprodukt.

Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet, og skal være ferdig i Q2 2022.