På bildet: Styreleder i NSSØ Tor Prøitz og daglig leder i Batteriretur AS Fredrik Andresen

Det er mye aktivitet om dagen i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi. Blant senterets gjøremål er kartlegging av restprodukter som kan knyttes til utvikling av nye råvarer gjennom utvikling og innovasjon. Tidligere i år bisto senteret Batteriretur og Metallco Kabel i å søke støtte til forprosjekter gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Disse har nå gått gjennom, og prosjektene starter opp i disse dager. Batteriretur skal se på muligheten for å tappe brukte batterier for restenergi og lagre dette for ny bruk, mens Metallco Kabel skal se nærmere på mulighetene som ligger i kabelplast. Vi ser frem til å bidra videre i prosjektene 👍♻ #NSSØ #Sirkulærøkonomi

Les artikkel i Fredrikstad Blad her: Miljøstøtte til Øra-bedrifter: -Her ligger det enorme muligheter

Les mer om Metallco Kabel her: NSSØ medlem Metallco Kabel

Les mer om Batteriretur her: NSSØ medlem Batteriretur