Prosjekt: Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose

Prosjekt: EarthresQue – bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien

Prosjekt: Borg CO2 «CCS-klynga på Øra og regionalt

Prosjekt: Batteriretur – tappe brukte batterier for restenergi og lagre dette for ny bruk