• Alle
  • Batterigjenvinning
  • Biogass
  • Biokull
  • Gjenvinning av industrielt avfall – industriell symbiose
  • Gjenvinning av organisk avfall – sirkulær matproduksjon
  • Karbonfangst
  • Massegjenvinning
  • Plastgjenvinning

Regionalt senter for marin forsøpling

Plussprodukter fra kongekrabbe

Fjerning av plast fra biogjødsel

PacKnoPlast – bærekraftig matemballasje

Gjenvinning av plastbåter

Bedriftsnettverket «Food Circle»

Den Magiske Fabrikken

Biokull pilotanlegg – et sirkulært Kinderegg

Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose

EarthresQue – bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien

Borg CO2 «CCS-klynga på Øra og regionalt

Batteriretur – tappe brukte batterier for restenergi og lagre dette for ny bruk