Av: Mikael Nordeng, Labsjef, Re-Turn AS

Med mål om økt utnyttelse av resirkulerte materialer

Re-Turn AS er et norsk FoU-selskap som spesialiserer seg på konsulenttjenester, laboratorietjenester og produktutvikling for kompositt- og polymerindustrien. Re-Turn AS leverer skreddersydde bindemiddelsystemer for en rekke bruksområder, med eller uten nanomodifikasjoner. Bedriften besitter også kompetanse innen termoplaster, og de siste årene har det vært et stert fokus på resirkulering med en rekke prosjekter hvor målet har vært økt utnyttelse av resirkulerte materialer.

For å tilrettelegge for dette arbeidet er det etablert et moderne polymerlaboratorium med utstyr for testing av en menge ulike materialegenskaper, som f.eks. strekk-, bøy- og slagstyrke, densitet, hardhet og smeltepunkt.

Re-Turn er også produsent og leverandør av herdeplastprodukter til et utvalg av nordiske kunder, og har investert i utstyr for prototyping og produksjon av slike systemer, f.eks. vakuumblandere og flere dissolvere.

 

Eksempelprosjekter

Under omtales i korte trekk to utvalgte prosjekter som er representative for den type aktiviteter som gjennomføres hos Re-Turn.

Norske Skog CEBICO: Biokompositt av trefiber og (resirkulert) termoplast

Kilde: Erik Sandersen, Norske Skog Saugbrugs

Re-Turn har de siste årene hatt et samarbeidsprosjekt med Norske Skog Saugbrugs i Halden der ulike biokompositter av termoplast og trefiber har blitt utviklet med mål om å ta frem produkter med forbedrede egenskaper og redusert klimaavtrykk sammenliknet med ny plast. Her har Re-Turn bl.a. bidratt med materialkarakterisering av de ulike potensielle produktene.

Prosjektet har resultert i at Norske Skog har investert 20-25 MNOK i nytt produksjonsutstyr, hvorav 15 MNOK er gitt i støtte fra Innovasjon Norge. Anlegget har forventet oppstart ila. høsten 2021 og vil ha en kapasitet på opp mot 300 tonn biokompositt årlig.

For mer informasjon om CEBICO, se: https://www.norskeskog.com/CEBICO

Håpets Katedral: Takplater i resirkulert strandplast

Takplatene, sortert etter farge. Foto: Camilla Brox

I perioden 2019-2021 var bedriften med på et stort flerreligiøst og tverrfaglig samarbeidsprosjekt i regi av Håpets Katedral AS, med mål om å rette fokus mot forsøpling av havet ved å bygge et kirkebygg i tre og resirkulert plast. Her ble plast samlet inn på dugnad langs norske og svenske strender, før den ble vasket, sortert og kvernet, slik at den kunne brukes på nytt i takplater til kirkebygget. Her bidro Re-Turn med materialanalyser, og gjennomførte diverse tiltak for å sikre at materialkvaliteten kunne opprettholdes slik at den resirkulerte plasten var egnet for sitt nye livsløp.

Håpets Katedral ble åpnet med seremoni på verdens miljødag 5. juni 2021 på Isegran i Fredrikstad. Åpningen ble dekket av NCCEs Camilla Brox og kan leses her

For mer informasjon om prosjektet, se: https://hapetskatedral.no/