Alvamix er et restprodukt fra tømmerstokken, som hemicellulose og lignin, og kommer fra vask av cellulose etter kokeprosessen.

Produktet er en blanding av natriumholdig lignocellulosemateriale fra celluloseblekeriets foredlingstrinn – alkalitrinn og alkalisk filtrat fra vanillin produksjon. Blandingen fordampes før det går inn i biokjelen (Alva) for produksjon av damp. Energien distribueres til ulike produksjonsanlegg.

Innhold

Alvamix er en mørk brun, flytende løsning med høy viskositet.

Alvamix har Ph 13 og kan nøytralisere syrer.

 • Inneholder 45-50% vann
 • TS ca 45-55% hvorav:
  • Natriumlignosulfonat 15-35%
  • Hemicellulose 15-25%
  • Natriumhydroksid 2-3%
 • Spor av flere andre stoffer som svovel. Verdiene kan variere.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig

Mengde

30.000 tonn/år

Markedsmuligheter

Brukes som Chemical makeup, og erstatter blant annet natronlut. Produktet er nedbrytbart i naturen og skader ikke miljøet.

 • Typisk anvendelse som ”make up” kjemikalie ved produksjon av sulfatcellulose.
 • Det kan også benyttes til forbrenning
 • Nøytralisering av syre

Pågående prosjekter:

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen