Ferrosilisiumstøv fra ovnsavsuget i nedsmelstingsprosessen i FeSi 15%-produksjon. Meget fint støv, nano- og mikropartikler som filterers ut. Grått syklonstøv – «eksos».

Innhold

  • Jern 75%
  • Silisium 5-10%
  • Kalsium 2%
  • Aluminium 1%
  • Fosfor 0,07%

Testdokumentasjon med verdier for øvrige stoffer som mangan, svovel etc. finnes.

Mengde

Ca. 3 tonn årlig

Markedsmuligheter

  • Legeringsproduksjon: Ferrosilisiumstøvet kan brukes som en kilde til silisium og jern for produksjon av ulike legeringer, kjemiske prosesser, eller materialer med spesifikke elektriske egenskaper som krever tilførsel av silisium og jern.
  • Stålproduksjon: Ferrosilisium brukes som en deoksidant i stålproduksjon. Støvet kan brukes som et tilleggsmateriale for å introdusere silisium og jern i smelteprosesser for å redusere oksygeninnholdet i stål.
  • Jordforbedring: Silisium har blitt undersøkt som en potensiell tilsetning til jord for å forbedre vekstvilkårene for visse planter, og støvet kan brukes som en kilde til silisium.

Relevante prosjekter

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen