Posefilterstøv fra pakkeavsug i vannforstøvet FeSi 15%-produksjon. Ferrosilisium er en legering av jern og silisium som produseres ved reduksjon av kvarts (silisiumdioksid) med kull i en elektrisk ovn. Støvet er meget fint, og ikke et standardisert fraksjon vannforstøvet FeSi 15% -markedet.

Innhold

Støvet er ikke et standardisert produkt, men det er jevn kvalitet, samme som på hovedproduktet.

Mengde

Ca. 10 tonn årlig

Markedsmuligheter

  • Legeringsproduksjon: Ferrosilisiumstøvet kan brukes som en kilde til silisium og jern for produksjon av ulike legeringer, kjemiske prosesser, eller materialer med spesifikke elektriske egenskaper som krever tilførsel av silisium og jern.
  • Stålproduksjon: Ferrosilisium brukes som en deoksidant i stålproduksjon. Støvet kan brukes som et tilleggsmateriale for å introdusere silisium og jern i smelteprosesser for å redusere oksygeninnholdet i stål.
  • Jordforbedring: Silisium har blitt undersøkt som en potensiell tilsetning til jord for å forbedre vekstvilkårene for visse planter, og støvet kan brukes som en kilde til silisium.

Relevante prosjekter

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen