Privathusholdningene leverer masser til gjenvinningsstasjonene som kan være jord, stein, betong,
leca, tegl, fliser, takstein, porselen etc. Massene leveres i mengde fra noen få kilo til et fullt tilhengerlass på flere hundre kilo. Frem til nå har massene blitt deponert på deponi for ordinært avfall.

Innhold

Det er kjørt et internt prosjekt på massene hvor man bl.a. har delt de opp og sett på hvordan de ligger an mtp grenseverdier, bl.a. på krom, sink og alifater. Massene som er testet kan benyttes fritt uten egen tillatelse fra forurensningsmyndighet dersom man ser massene som en samlet miks.

Masser som oppstår i tiden fremover må analyseres igjen for å dokumentere at de ligger under grenseverdier i faktaark M-14/2013 fra Miljødirektoratet.

Mengde

Ca 2.500 tonn/år

Markedsmuligheter

Massene anses mest relevant å benytte i forbindelse med anleggsvirksomhet, eksempelvis til etablering av veier, parkeringsplasser og støyvoller.

Relevante prosjekter

Det er gjort et internt prosjekt på oppdeling av massene i underfraksjoner, for på den måten å øke kvaliteten og bedre muligheten for anvendelse nedstrøms, i samarbeid med etablerte aktører innen jord-, stein- og betongprodukter.

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen