Øra etablerer seg nå som et norsk knutepunkt for gjenvinning! Statssekretær Lars Andreas Lunde i klima- og miljødepartementet understreker nettopp betydningen av sirkulær økonomi for en god ressursutnyttelse, som innledning til lokal konferanse.

 

Konferansen, som holdes på Frevar 4. desember, blir derfor et viktig skritt nærmere opprettelse av et norsk senter for sirkulær økonomi på nettopp Øra. Senteret som blir enestående i internasjonal sammenheng, skal gi industrimiljøet på Øra verdi gjennom oppdrag og tjenester. Norsk industri står overfor kravet om en bærekraftig utvikling.  Det betyr fokus på rask omstillingsevne og nytenkning rundt bruken av ressurser .

 

Et nytt senter skal gi nødvendig rådgiving, fungere som en råvarebase og ha et test- og utviklingslaboratorium for et bredt spekter av bransjer rundt gjenvinningsmiljøet på Øra. Senteret skal organiseres og driftes på industriens premisser. Etablering og eierskap blir derfor et sentralt tema på konferansen sammen med faglige innlegg om mulighetene Fredrikstad nå står overfor.

 

Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net samarbeider med Østfoldforskning om å sette nødvendig fokus på betydningen av sirkulær økonomi for videreutvikling av næringslivet på Øra. Prosjektet støttes både av Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune.