Året 2021 har lagt grunnlaget for flere viktige prosjekter og samarbeid. Vi ser et økt fokus på omstillingen til sirkulærøkonomi, hvor bedriftenes verdiskaping og nye arbeidsplasser forankres i det grønne skiftet, og vi ser frem til effektene i tiden som kommer.

 

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og alt godt for det nye året!

 

 

Foto: Unsplash, Szabo Viktor