Riktig god jul og alt godt for det nye året!

Året 2021 har lagt grunnlaget for flere viktige prosjekter og samarbeid. Vi ser et økt fokus på omstillingen til sirkulærøkonomi, hvor bedriftenes verdiskaping og nye arbeidsplasser forankres i det grønne skiftet, og vi ser frem til effektene i tiden som kommer.

 

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og alt godt for det nye året!

 

 

Foto: Unsplash, Szabo Viktor