MøbelMeglerne ble etablert i 2001 og er et selskap som kjøper og selger pent brukte kontormøbler.

På bildet: En stol som er trukket om og hvor FNs bærekraftmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, er brodert inn. (Foto: MøbelMeglerne)

Driver stort

Utstillingslokalet deres ligger i Hvalstad i Asker, like ved E18. Det er på 1600 kvm med nesten nye kontormøbler. Det over 8000 kvm store lageret ligger ved Gulskogen i Drammen.

Gjenbruk = bra for miljøet

Ved å handle brukt istedenfor nytt spares miljøet. Gjenbruk er selve grunnfilosofien til MøbelMeglerne. Gjennom sitt virke, og gjennom å gjøre brukte møbler attraktive, bidrar de til at flere velger brukt.

FNs bærekraftsmål nr. 12

MøbelMeglerne har fokus på ansvarlig forbruk og produksjon og har satt miljøet i høysete. I tillegg
til å være medlem i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er de også Miljøfyrtårn.

Les mer om MøbelMeglerne på: www.mobelmeglerne.no