Sirkulærøkonomi starter med god planlegging

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi arrangerer i samarbeid med COWI og Næringsforeningen i Drammensregionen et treff med fokus på sirkulærøkonomi. Velkommen!

Dato:    18. mars
Sted:     Børsen konferansesenter, 3. etg. inngang Nedre Strandgate vsv Skutebrygga
Tid:       09:00 – 11:00

Program:

 • 09:00 – 09:10 COWI ønsker velkommen
 • 09:10 – 09:40 Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) v/Natalia Mathisen og Camilla
  • Rammene og fremtidsutsiktene mtp lover og regler Regjeringens nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi – EUs Green Deal – Taksonomien og andre
  • Sirkulærøkonomi i praksis, eksempler på bedrifter og konkrete prosjekter
  • Virkemiddelapparatet – mulighetene som finnes både nasjonalt og internasjonalt
 • 09:40 – 10:00: COWI v/Marius Gurholt:
  • Tidligfase planlegging i praksis (nytt energisystem på Hønefoss)
  • Vi får høre om et prosjekt på Hønefoss der energi- og klimakonsept er ferdigstilt for et nytt boligområde der det planlegges innovativ ressursforvaltning og utnyttelse av fornybar energi til anleggsfasen, boliger, infrastruktur og transport.
 • 10:00 – 10:10 KAFFEPAUSE
 • 10:10 – 10:30 COWI v/Erik Rigstad:
  • Sirkularitet handler om mye mer enn å gjenbruke elementer fra ett bygg til et annet. Vi må planlegge for robuste bygg som lever lenge og som er tilrettelagt for gjenbruk. Vi må gå fra å synse til å skape kvantitative beslutningsgrunnlag. Dette krever miljø- og materialkompetanse, men også mye mer. Rigstad tar oss gjennom hvordan planlegge for sirkularitet.
 • 10:30 – 10:40: No Waste! v/Tina Wågønes
  • «Biokull i bymiljø – et viktig klimatiltak for mer bærekraftige byer»
 • 10:40 – 10:50: Lindum v/Sigrid Hilsen
  • «Sirkulærøkonomisk hverdag i Lindum»
 • 10:50 – 10:55: Næringsforeningen orienterer om deres bærekraftarbeid
 • 10:55 – 11:00: Veien videre: verktøyene du trenger

 

Velkommen!

Du melder deg på ved å sende en mail til Benedikte.Bekkevold.Hansen@ncce.no med ditt navn og navn på bedriften du representerer. Så får du sendt en bekreftelse som sier at du har sikret deg en plass.

 

Foto: Næringsforeningen i Drammensregionen

Bilde av møterommet Engasjert på Børsen konferansesenter.