Norsk Senter for Sirkulær Økonomi inviterer, i samråd med Multiconsult, til Sirkeltreff 29. april. Tema er: Hvordan forankre FN’s bærekraftsmål i bedriftens strategi, planer og rapportering?

  • Sted: Multiconsult, Storgata 35, 1607 Fredrikstad
  •  Tid: 14:00 til 16:00

1. INTRODUKSJON til FNs 17 BÆREKRAFTSMÅL v/Camilla Brox (NSSØ)
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hva innebærer dette og hvordan kan industribedrifter, øvrig bedrifter og offentlige virksomheter benytte disse i sin strategi, sine planer og rapportering?

Camilla Brox er daglig leder i NSSØ og har lang erfaring fra arbeid med samfunnsansvar og bærekraft, samt har siden våren 2017 bistått virksomheter og organisasjoner i utvikling av strategier for å bidra til at FNs bærekraftsmål nås.

2. MULTICONSULT SITT ARBEID MED BÆREKRAFT v/Guri Lindmark (Multiconsult AS)
Multiconsult er bevisst sitt samfunnsansvar og har som mål å være i front innen bærekraftig rådgivning og prosjektering. FNs 17 bærekraftsmål har stor relevans for deres arbeid og er veiledende i arbeidet.

Guri Lindmark er miljøsjef og leder for samfunnsansvar hos Multiconsult og har jobbet aktivt med å inkludere FNs bærekraftsmål i Multiconsult sitt virke.

3. DENOFA SITT ARBEID MED BÆREKRAFT v/Hege Rivedal Ødegaard (Denofa AS)
Denofa arbeider med å sikre en bærekraftig produksjon av mat til en stadig økende befolkning. Derfor jobber de med FN Global Compact og engasjerte NGO-er for at de sosiale og miljømessige konsekvensene av soyaproduksjon blir redusert til et minimum.

Hege Rivedal Ødegaard er ansatt som Manager Supply Chain Sustainability and Quality i Denofa og har ansvar for arbeidet med inkludering av FNs bærekraftsmål i Denofas tiltak og planer.

4. BÆREKRAFTSMÅLENE SOM GRUNNLAG FOR ARBEIDET I VIKEN v/Espen Nedland Hansen (Østfold Fylkeskommune)

«FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunnsutviklingen i Viken». Dette vedtaket ble fattet på et tidlig tidspunkt av politikerne som etablerer den nye fylkeskommunen. Hva innebærer det for utviklingen i hele det nye fylket, og hvilke konsekvenser får det for etableringen av Viken fylkeskommune? Vi får et innblikk i hvordan bærekraftsmålene skal fungere som premiss for plan- og styringssystemet i Viken, og hvilken betydning bærekraftsmålene får for kulturbyggingen i den nye organisasjonen som skal være opp å gå 1. januar 2020.

Espen Nedland Hansen er prosjektansvarlig for samfunnsplanlegging i Prosjekt Viken 2020, og vil lede Samfunnsplanavdelingen i det nye fylket.

KORT OM NSSØ
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) ble stiftet på Øra i Fredrikstad i desember 2017 for å jobbe med de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulærøkonomi i praksis for og mellom virksomheter. I dag jobber senteret, sammen med senterets medlemmer, med blant annet kartlegging og utvikling av nye forretningsområder. Senterets medlemmer representerer industrien, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter og samles felles under visjonen: Sammen skaper vi grønn konkurransekraft.

Velkommen!

Du sikrer deg en plass ved å sende en mail til post@ncce.no med ditt navn og virksomheten du representerer.

Vennlig hilsen oss i NSSØ og Multiconsult