Velkommen til Sirkeltreff 11. februar kl. 14 til 16, på Phønixbrygga 3.

I januar 2017 strandet en 6 meter lang gåsenebbhval på Sotra. Den var utsultet fordi mage og tarm var tilstoppet av over 30 plastposer og plastflak. Hvalen fikk enorm oppmerksomhet, i nasjonal så vel som internasjonal presse, og fokuset på plast i havet vokste med rekordfart.

Den enorme mengden saker i media bidro til at stadig flere fikk opp øynene for hvilken påvirkning vi mennesker har på denne jorda. Store dugnader med rydding av viker og strender ble satt i gang over hele landet, flotte prosjekter kom til og engasjement for miljøet vokste betraktelig. En annen side av saken var at mange begynte å «boikotte» plast. Salget av plast, plastartikler, produkter pakket i plast osv. gikk ned. Dette fikk både butikker og produsenter kjenne på. Plastens gode egenskaper kom ikke frem.

På dette sirkeltreffet skal vi se på hvordan utviklingen har vært siden 2017, og vi skal se på hvordan vi SAMMEN kan finne løsninger på utfordringen plasten i havet utgjør.
• Solveig Egeland og Anne Skauen fra Håpets Katedral skal fortelle om hvordan deres prosjekt har kommet til, og om deres mål for å mobilisere mennesker, samt øke bevisstheten rundt hvordan vi sammen kan skape en bærekraftig framtid. Vi skal også få høre om dere planer for å bruke plast i prosjektet (inspirert av The Peoples Pavilion – se foto tatt av fotograf Filip Dujardin) – i samarbeid med blant annet NSSØ – for å rette fokus på hvordan vi kan gjenbruke plasten som en del av løsningen.
• Jon Hermansen, som har vært prosjektleder på ett av NSSØs prosjekter som omhandler plastgjenvinning vil komme og fortelle om funn fra forprosjektet – og vise til bruksområder plasten har i dag og mulige forretningsmuligheter.

Velkommen!

Du sikrer deg en plass ved å sende en mail til post@ncce.no med ditt navn og virksomheten du representerer.

Vennlig hilsen oss i NSSØ