PreFou er en støtteordning for bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Midlene skal gi bedriften mulighet til å videreutvikle en innovasjonside til å bli et forskningsprosjekt. I preFou-prosjektperioden skal søkeren identifisere forskningsbehovet for å få utløst den påtenkte innovasjonen.

PreFoU midlene skal bidra til at:

a) bedriften kan videreutvikle, konkretisere og kvalitetssikre en innovativ ide. I denne prosessen kan bedriften rekruttere inn viktige nøkkelaktører med sikte på å etablere et prosjektteam. Prosjektteamet skal mot slutten av preFoU-prosjekt være i stand til å spesifisere et forskningsprosjekt som springer ut av preFoU-prosjektet.

b) en forsker følger arbeidet med a.) Forskeren skal være på plass senest kort tid etter oppstart av preFoU-prosjektet. Forskerens oppgave er å identifisere nytt forskningsbehov og sikre at forskningsutfordringen er betydelig, eller skaffe bedriften brukbare resultater fra tidligere forskning.

Mot slutten av preFoU prosjektet skal bedriften kunne koble a) og b) for å utarbeide en søknad til å starte opp forskningen. Dersom det viser seg underveis at idéen er å anse som en innovasjon som ikke krever forskning, kan den spilles inn til ikke-forskningsrelaterte støtteordninger.

 

Søkere skal i søknadsprosessen til preFoU veiledes av en kompetansemegler fra Innovative Østfold. Denne tjenesten er kostnadsfri.

Besøk støtteordningens nettside for mer detaljer eller kontakt Gabriela Grolms på:

gabrielag@viken.no eller
telefon: +47 975 47 704.

 

NB Ordningen er utgått – ta kontakt med Gabriela for mer informasjon.