Deltakerne samlet i Helix Lab for å høre mer om Kalundborg Symbiosis.

Representanter fra NCCE var den 23. og 24. mai med på studietur til Danmark i regi av vårt medlem GG Gruppen AS, med en rekke andre aktører fra næringslivet og forskning. Bakgrunnen for turen var utviklingen av næringsområdet Viken Park som skal bygges i Fredrikstad. Visjonen for Viken Park er å bygge en næringspark med et sterkt fundament basert på sirkulærøkonomi og bærekraft.

Hovedattraksjonen for turen var et besøk hos Kalundborg Symbiosis, et ledende eksempel på industriell symbiose i praksis. Der har bedrifter og aktører innenfor et avgrenset geografisk område jobbet sammen for å finne og skape synergier seg imellom, ved å nyttiggjøre seg av hverandres ressurser som vann, energi og rest- og sidestrømmer.

Med workshop og Kalundborg-besøk, samt mye plass for diskusjon og gode samtaler, ble vi ytterligere inspirert til å fortsette arbeidet med å legge til rette for sirkulærøkonomi og sirkulære forretningsmodeller. Vi ser også viktigheten av at bærekraft, vekst og lønnsomhet går hånd i hånd, for at vi SAMMEN skal sikre en bedre fremtid.

Takk for en spennende og inspirerende tur, vi gleder oss til å følge med på fortsettelsen på dette og andre spennende prosjekter med sirkulærøkonomi som fundament!