Aktuelt

Foto: Brad Halcrow on Unsplash

Nytt medlem: Fredrikstad Energi AS – leverer fornybar energi

En av de viktigste forutsetningene for det grønne skiftet, å redusere utslipp og samtidig ivareta bærekraftig vekst, er økt tilgang på fornybar energi.

Fredrikstad Energi leverer sikker og fornybar strøm til rundt 100 000 kunder, hver dag, hele året. Konsernet har drevet virksomhet i Fredrikstad-regionen i over 100 år, og drifter strømnettet i 7 kommuner og 4 fylker rundt om i Norge, og tilbyr strøm tilpasset lokale behov.

Utfordringene knyttet til det økende behovet for grønn energi krever investeringer i ny teknologi og infrastruktur. Fredrikstad Energi drifter et av Norges mest innovative strømnett gjennom selskapet Norgesnett og har i tillegg tatt en ledende rolle på distribusjon av strøm og utvikling av lokal strømforsyning gjennom selskapet Smart Energi. Selskapet er også en ledende leverandør av solceller til privatmarkedet. Smart Energi tilbyr bærekraftig og smart strøm i lokalmiljøet.

Selskapet arbeider bl.a. med og utvikle tjenester knyttet til smartnett-teknologi. Nye konsepter og teknologi knyttet til smarthus er også områder de høster erfaringer på gjennom prosjektet Smart Energi Hvaler.

Vi ønsker Fredrikstad Energi velkommen som nytt medlem!

Les mer på www.fredrikstadenergi.no

 

Foto: Brad Halcrow on Unsplash