KS, Asker kommune, Circular Norway og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi samarbeider i år om Den store sirkulærkonferansen. Den 14. mai arrangeres Den store sirkulærkonferansen, og den 15. mai følger KS Kommunesektorens interesseorganisasjon opp med Sirkulær Praksis.

Hør hva Kjetil Bjørklund, fagleder klima i KS, og Asbjørn Flo, næringssjef i Asker kommune, sier om Den store sirkulærkonferansen 2024:

Meld deg på Den store sirkulærkonferansen her.

Sirkulær Praksis er for første gang den del av Den store sirkulærkonferansen. I år presenteres nyskapende prosjekter innen ombruk av tekstil, innovative prosjekter innen vannets kretsløp og den siste kunnskapen innen sirkulære bygg.

Se program for begge konferansedagene her.

Fra venstre: Næringssjef Asbjørn Flo i Asker kommune, daglig leder Tina Wågønes i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, fagleder klima Kjetil Bjørklund i KS, kommunedirektør Lars Bjerke i Asker kommune og kommunikasjonssjef Ellen Høvik i Circular Norway, som også er prosjektleder for Den store sirkulærkonferansen 2024.