Arrangementer - NCCE
NCCE

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Utvidet produsentansvar

Webinaret gir et overblikk over hva som ligger i begrepet «utvidet produsentansvar», hva det har med sirkulærøkonomi å gjøre og hvorfor internasjonale trender peker i retning av å gi produsentbedrifter stadig mer ansvar for utrangerte produkter i stadig flere bransjer. Videre får vi innsyn i hvordan produsentansvar løses i bransjer der det er godt etablert per i dag, og hvilken overføringsverdi dette kan ha for bransjer og bedrifter som står overfor lovendringer som vil kunne gi dem økt produsentansvar fremover.

Bærekraftsregnskap og -rapportering

Innføring i regnskap og rapportering for bærekraft – relevante verktøy og standarder, tips knyttet til praktisk gjennomføring. Taksonomien, SMB og SRL-skala.

Fysisk seminar: Sirkulærøkonomi

Dette er en fysisk samling som er en fordypning av temaet sirkulærøkonomi. Det kommer altså i tillegg til webinaret om sirkulærøkonomi.