Arrangementer from 15.november – 24.oktober – NCCE
NCCE

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Bærekraft for bedrifter

Introduksjon til begreper, teorier, metoder og lovverk på overordnet nivå. Faglig nivå: Basis Tid: 2 t Uke: 40 Navn på foredragsholder blir lagt til senere

Bærekraft og digitalisering

Definerer digital omstilling og forklarer praktiske strategier for å øke bærekraft gjennom digitalisering. Hva virker? Faglig nivå: Basis Tid: 2 t Uke: 42 Navn foredragsholder

Sirkulærøkonomi

Introduksjon til sirkulærøkonomi med fokus på praksisnyttige modeller og verktøy Faglig nivå: Basis Tid: 2 t Uke: 43 Navn foredragsholder

Bærekraftsregnskap og -rapportering

Innføring i regnskap og rapportering for bærekraft – relevante verktøy og standarder, tips knyttet til praktisk gjennomføring. Faglig nivå: Basis Tid: 3 t Uke: 44 Navn foredragsholder

Bærekraftig reiseliv

Infotekst Faglig nivå: Avansert Tid: 2 t Uke: 41 Navn foredragsholder

Sirkulærøkonomi

Fordypning i tema. Faglig nivå: Avansert Tid: 1 dag Uke: Navn foredragsholder

Bærekraftsrapportering

Fordypning i tema. Faglig nivå: Avansert Tid: 1 dag Uke: Navn foredragsholder