Viken kan bli den første fylkeskommunen som blir med i det internasjonale 4 promille-initiativet som innebærer å øke jordas karboninnhold med 4 promille årlig.

Etter innspill fra blant andre NCCE har fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet begynt å se nærmere på hvordan de kan stimulere til økt bruk av biokull. Nå foreslår fylkesrådet i Viken fylkeskommune at Viken signerer 4 promille-initiativet.

– Ved å bli med på initiativet sender vi et viktig signal til innbyggere, næringsliv, kommuner og bønder om jordas verdi. Deltakelse i et internasjonalt samarbeid vil gi inspirasjon, og kunne bidra til at flere slutter seg til initiativet, gjennomfører klimatiltak og øker karbonbinding i Viken, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune, i en melding på fylkeskommunens nettside.

Fylkesrådet foreslår også at det legges til rette for at nye Akershus, Buskerud og Østfold kan videreføre deltakelse i 4 promille-initiativet dersom de ønsker det. Fylkesrådets forslag skal behandles i komite for næring, og til slutt i fylkestinget 15.-16. februar.

– Dette er positivt. Fylkeskommunene spiller en viktig rolle for å stimulere til et bærekraftig landbruk. Vi ser frem til at det etableres målrettede virkemidler og insentiver som gjør det attraktivt for bøndene til å ta i bruk biokull, sier daglig leder Tina Wågønes i NCCE.

Besøkte Den Magiske Fabrikken

Karbonbinding i biokull kan være et effektivt klimatiltak i landbruket, samtidig som det bidrar til bedre jordhelse. Østlandssamarbeidet, som er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune, vil dette året jobbe med hvordan de kan bidra til økt bruk av biokull i landbruket. I juni 2022 var fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse i Østlandssamarbeidet på besøk i Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg hvor de møtte Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, Reklima, Vesar og Greve Biogass.

Utvalget ba NCCE, Reklima og Vesar om å utarbeide et notat om muligheter og utfordringer ved å fremme bruken av biokull i landbruket. Notatet ble laget i samarbeid med Norsk Biokullnettverk og Oplandske Bioenergi. 24. oktober var utvalget samlet i Oslo Rådhus og de som hadde utarbeidet notatet ble invitert til å presentere innholdet og forslag til virkemidler. Etter møtet ville fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet jobbe videre med å følge opp innspillene de fikk.

Stort potensiale

4 promille-initiativet ble lansert på Klimatoppmøtet i Paris i 2015, og har i dag 699 medlemmer i 104 land. Norge har signert, men så langt ingen fylkeskommuner, og bare noen få regioner i Europa.

Bruk av biokull i landbruket som et karbonbindende tiltak er nødvendig dersom vi skal sikre bedre jordhelse og oppfylle Norges forpliktelser når det gjelder 4 promille-initiativet og reduksjon av klimagassutslipp. Potensialet er en utslippsreduksjon på 0,83 millioner tonn CO2-ekvivalenter, samtidig som det etableres nye sirkulære verdikjeder og grønne arbeidsplasser. Kostnaden knyttet til biokull er identifisert som den største barrieren for å realisere dette, og kan løses ved å etablere insentiver og støtte til bønder som ønsker å ta i bruk biokull.

Les mer hos Viken fylkeskommune.

Les også: Fylkeskommunene vil ha mer biokull i landbruket