Universitetet i Agder (UiA) er et moderne universitet med som ser framover og utover. UiA legger aktiv vekt på klima og miljø, og FNs bærekraftsmål i sin strategi og bidrar til fremtidens løsninger for å møte lavutslippssamfunnet, blant annet med et eget studie innen fornybar energi og sirkulær økonomi. UiA deler ny kunnskap og forskning innen sirkulærøkonomi, via uformelle samtaler, foredrag, og sitt studieløp. Ikke bare gjelder dette forskningen på UiA, men også forskning som skjer i tett samarbeid med næringslivet.

Les mer på: www.uia.no