Den første gamle Oslo-trikken er nå fraktet til gjenvinning hos Metallco i Fredrikstad. Stålet blir brukt til vedovner eller nytt armeringsjern. Aluminium i trikkene blir smeltet om og brukt til nye produkter, mens kobberet som blir gjenvunnet er en ettertraktet råvare i kjemisk industri og smelteverk.

Fram til utgangen av 2024 faser Sporveien inn Oslos nye trikker. De gamle trikkene blir fraktet til Fredrikstad. Nylig inngikk Sporveien kontrakt med  Metallco om å gjenvinne de gamle trikkene etter hvert som de blir erstattet av nye.

Ett år etter at Sporveien startet prøvedriften med de nye trikkene, blir den første vognen faset ut. Vogn 104 ble tatt i bruk i 1982, og har kjørt hele 2 158 125 kilometer. Kjørelengden tilsvarer tre ganger tur-retur til månen, eller over femti runder rundt ekvator, skriver Oslo sporveier i en pressemelding.

Nå skal trikkeakslingene og -hjulene i stål på de gamle trikkene bli smeltet om til nye vedovner hos Jøtul i Fredrikstad.

– I over 40 år har den blå SL 79-trikken gjort Oslo grønnere og mer framkommelig. Framover skal trikkene vi faser ut blant annet varme opp norske hus og hytter. Over 3000 tonn trikk kan gå til materialgjenvinning. Jo mer vi får ut av de ressursene vi allerede har, jo mindre må vi hente fra naturen. Summen blir et mer bærekraftig kollektivtilbud og et mer bærekraftig samfunn, sier konserndirektør kommunikasjon og samfunn i Sporveien, Torgeir Kristiansen.

Noen deler blir også gjenbrukt som reservedeler til trikkene som fortsatt går i trafikk, inntil alle de gamle trikkene er faset ut.

Dette blir trikkematerialene brukt til

  • Trikkene blir sanert og demontert på Metallcos anlegg i Fredrikstad. Etter saneringen blir grove komponenter som akslinger og motorer demontert. Stålet som ikke blir brukt til vedovner blir gjenvunnet til nytt armeringsjern.
  • Aluminium i trikkene blir smeltet om, legert opp til riktig legering og deretter levert til kunder som lager nye produkter av aluminiumen.
  • Kobberkabler blir sendt til Metallco Kabel i Fredrikstad der de blir kværnet opp. Isolasjon og kobber blir skilt. Kobberet som blir gjenvunnet er en ettertraktet råvare i kjemisk industri og smelteverk.

Foto: Oslo Sporveier.