Bildet: Rolf Egil de Flon, daglig leder Acinor.

Acinor AS er et ledende selskap for sikker og miljøvennlig import, salg og distribusjon av kjemiske produkter til bl.a.  prosessindustrien og for produksjon av vannrensingskjemikalier og kunstgjødsel. Acinor har flere kunder som fra sin  produksjon får bi-produkter som er rike på mineraler. Bi-produktene har forskjellige egenskaper som kan brukes mot gjødselproduksjon. Acinor bistår med sin kompetanse om bi-produkter, samt kjennskap til det internasjonale markedet.

Selskapet tilbyr komplette logistikkløsninger for farlig gods i fast eller flytende form, og sørger for sikker frakt av varer fra produsenter i Europa og Asia fram til kunder i Skandinavia.

Les mer på www.acinor.no