Denofa AS ble etablert i 1912, og er lokalisert på industri- og havneområdet Øra, utenfor Fredrikstad. Virksomheten er landets ledende importør av soya og en sentral leverandør til norsk landbruk og næringsmiddelindustri. De har også betydelig omsetning i Norden forøvrig, og eksporterer soyaprodukter til en rekke Europeiske land.

– Årlig håndterer Denofa mer enn 400.000 tonn ikke-genmodifiserte soyabønner som blir prosessert om til soyamel, soyaolje og soyalecithin. Soyabønnene kommer med båt i elva, og blir losset inn hos oss. Her blir de prosessert, og de ferdige produktene blir sendt videre – noe med båt og noe med bil. Det forteller Ronnie Otto Bellmann, ansvarlig ved den tekniske avdelingen hos Denofa.

Denofa har fokus på bærekraft
Denofa stiller krav til sine leverandører om Ikke-GMO, full sporbarhet og bærekraftig produksjon. Videre etterstreber de å bruke miljømessige gode transportalternativer, og de ble i 2013 sertifisert i henhold til standarden ISO 14001. Deres mål er at virksomheten skal genere et minimum av negative påvirkninger på miljøet. Denofa var blant de første som meldte seg inn i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ).

-Vi vil gjerne være med å bidra. Vi har tro på samarbeid for å finne nye løsninger. Det sier fabrikksjef Geir Bjørge Jensen, og legger til: – Jeg håper det blir slik at flere kommer sammen for å se på muligheter, og at Øra kan ses på som et satsningsområde. Jensen trekker frem at mange av bedriftene på Øra har lang erfaring med samarbeid, og at flere av dem møtes 3-4 ganger i året (Øra miljøutvalg) for å utveksle informasjon om prosesser og miljøtiltak.

Material- og energigjenvinning
Denofas produksjon benytter damp, levert av FREVAR (Fredrikstad vann- avløp- og renovasjonsforetak) som også ligger på Øra. Dampen produseres fra forbrenning av søppel. Soyabønnen omdannes til produkter, og kilder til avfall som støv og olje/fett fra rengjøring etc. går til material- og energigjenvinning.

Denofa jobber kontinuerlig med å se på muligheter til forbedringer.