Stadig flere bedrifter finner veien til Norsk senter for sirkulær økonomi (NCCE), hvor medlemskapet bidrar til verdiskapende endring og innovasjon.

NCCE bistår våre medlemmer i omleggingen til det grønne skiftet og en sirkulær økonomi. Vi anvender den samlede kunnskapen fra vårt nettverk, og bidrar til å skape verdi, tilpasset den enkelte medlemsbedrift.

Økt kompetanse på verdiskapende sirkulærøkonomi
Gjennom våre samarbeidspartnere innenfor forskning og utdanning får våre medlemmer tilgang på ny innsikt og informasjon, og et nettverk som gir økt kompetanse på hvordan skape sirkulær verdi for bedriften, gjennom nye marked og potensielle partnere.

Les om våre prosjekter med samarbeidspartnere og medlemmer Re-Turn og Norsk institutt for bærekraftsforskning (Norsus)

Nettverk
NCCE arrangerer jevnlig sirkelTREFF, hvor tema og format skreddersys våre medlemmers behov. Vi samler aktuelle aktører fra bransjen, forskning og utvikling, virkemiddelapparatet, pågående prosjekter og potensielle partnere. Ny kunnskap og kompetanse deles, og våre medlemmer knytter nye kontakter og etablerer nye prosjekter.

Les mer om våre nettverkstreff innen sirkulærøkonomien.

Kjennskap til virkemiddelapparatet
Gjennom prosjektledelse for våre medlemmer, har NCCE bygget opp relevant kompetanse på virkemiddelapparatet både i Norge (Enova, SkatteFUNN, Innovasjon Norge, Forskningsrådet) og innen EU. Vi veileder våre medlemsbedrifter gjennom  mulighetene som finnes for bistand i det grønne skiftet.

Les om NCCE sin rolle i «Kabelplastprosjektet» her.

Ressursteam
For å styrke våre medlemmer har NCCE knyttet til seg et nettverk av samarbeidspartnere med et bredt spekter av relevant kompetanse. Partnerne bistår våre medlemmer i omleggingen til det grønne skiftet, for eksempel gjennom innovasjonsløp, søknadskriving og prosjektledelse.

Les om NCCE sin rolle i «batterireturprosjektet» og «Pilot for pyrolyse».

Foredrag og workshops
NCCE har en stor verktøykasse tilgjengelig for våre medlemmer, der de er i prosessen med å skape verdi innenfor det grønne skiftet. I tillegg til et bredt nettverk, kjennskap til virkemiddelapparatet og prosjektledelse, tilbyr vi våre medlemmer kunnskap og kompetanse blant annet i form av foredrag og workshops.

Les mer om NCCEs foredrag og workshops.

Omtale og profilering
NCCE arbeider aktivt med å markedsføre våre medlemmer. Når vi foreleser,  jobber med aktører i nettverket vårt, samt på våre nettsider og i vårt medlemsmagasin SirkelNYTT, profilerer vi alltid våre medlemmer og deres fokus på innovasjon og sirkulærøkonomi.

For mer informasjon om medlemskap, les her: www.ncce.no/bli-medlem/

Velkommen som medlem!