Metallco Kabel AS er en selvstendig enhet, i gjenvinningskonsernet Metallco. Selskapet ble stiftet i januar 2017, og kjøpte kort tid etter 10.000 kvadratmeter produksjonslokaler på industriområdet Øra, utenfor Fredrikstad. Her skal de gjenvinne om lag 14.000 tonn per år – deriblant plastikk som vil være 6. – 8.000 tonn per år.

Metallco Kabel teller i dag 6 ansatte, og har ambisjoner om å bli 25 i løpet av en femårsperiode. Nå venter de på svar på sin søknad til drift, som ligger hos Fylkesmannen. Daglig leder, Øyvind Frebrich, bruker ventetiden effektivt, med blant annet å se etter nye muligheter, i samråd med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ).

– Hoveddelen i vår virksomhet handler om gjenvinning av kabel. Vi er opptatt av å se på alle muligheter for å utnytte ressursene helt ut, og søker i disse dager Innovasjon Norge til et forprosjekt for å se nærmere på mulighetene som ligger i kabelplast, sier Frebrich. – Klarer vi å finne nye muligheter for restproduktene, vil det kunne bidra til økt verdiskapning og det vil også være bra for miljøet, sier han.

Frebrich mener NSSØ blir et viktig bindeledd mellom bedrifter, det offentlige og ulike forskningsmiljøer og vektlegger tverrfaglig samarbeid. – Vi må finne løsninger sammen, på tvers av firmaer. Det kan åpne for mange nye muligheter. NSSØ bør også være et sted hvor vi kan rådføre oss – og få bistand slik at vi tar de riktige valgene basert på senterets kunnskap, avslutter han.