Foto: Vesar

Ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Målet er å bli et internasjonalt foregangsanlegg for sirkulær økonomi og grønn karbonfangst.

Matavfallet kommer bl.a. fra innbyggerne i Østlandsområdet og husdyrgjødselen kommer fra landbruket i Vestfold. I 2017 ble det gjenvunnet ca 106.000 tonn matavfall og husdyrgjødsel, noe som gav en biogassproduksjon tilsvarende 5,1 millioner liter diesel. Biogassen benyttes til drivstoff til renovasjonsbiler, busser, trailere og andre kjøretøy (#Kukraft TINE).

Den Magiske Fabrikken er mer enn et biogassanlegg, gjennom ulike aktiviteter og prosjekter så knyttes bransjer sammen på en ny måte, og gir et viktig grunnlag for utvikling, innovasjon og grønn vekst.

I tilknytningen til fabrikken er det etablert et industrielt pilotveksthus, hvor grønn CO2 og biogjødsel fra fabrikken benyttes til produksjon av klimavennlige tomater. Veksthuset er på 1500 m2, hvor 1000 m2 skal benyttes til utvikling av ny teknologi og produksjon av grønnsaker.

Pilotveksthuset er basert på en helt ny teknologi, og er et unikt bobleveksthus med doble vegger hvor såpebobler benyttes til å kjøle, varme og skape skygge for plantene etter behov. Veksthuset har et energi- og vannbehov på kun 20 % sammenliknet med ordinære veksthus. I de øvrige 500 m2 i veksthuset er det etablert et kunnskaps- og opplevelsessenter som skal bidra med opplæring av barn og unge gjennom skoleløpet knyttet til sirkulær økonomi. Det miljøvennlige kretsløpet som er fundamentet for Den Magiske Fabrikken blir visualisert på en pedagogisk måte, og vil bidra til å utvikle kunnskap og holdninger innenfor disse emnene.

Den Magiske Fabrikken er et samdriftsprosjekt mellom Vesar, Greve Biogass, Lindum som drifter og vedlikeholder biogassanlegget, Air Liquide Skagerak som kjøper og distribuerer biogass, og Reklima som drifter pilotveksthuset og FoUI prosjekter i tilknytning til oppsirkulering av matavfall.

Kontaktperson: Kaia Ross Lind, kommunikasjonssjef Vesar.

Se også video på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qPKbHUOv0Tk&t=12s