MS Donna foredler i dag rå og fryst kongekrabbe fra Oslo, og har planer om å etablere en linje for produksjon av levende kongekrabbe på Tofte. I dag er det kun 60 % av kongekrabben som utnyttes, 40 % betraktes som avfall og kastes på havet. På bakgrunn av dette og med utgangspunkt i den sirkulære økonomien, har MS Donna satt i gang et prosjekt for å se på hvordan dette avfallet kan utnyttes som en ressurs og skape nye produkter og forretningsmuligheter for selskapet. Prosjektdeltagere er MS Donna og Nofima, med støtte fra IN og tilgang på ressurser fra nettverket i No Waste!

MS Donna ser også på muligheten for etablere en sirkulær returordning for krabbeskallet fra restaurantene han leverer varer til, under prosjektnavnet: “Skall, skall ikke». Les mer her.

Prosjektleder: Kjell Olav Rugset.