Ved Den Magiske Fabrikken (DMF) produseres biogass til drivstoff og biogjødsel til landbruket. Dette gjøres gjennom omdanning av organisk materiale, gjenvinning av matavfall og husdyrgjødsel.

DMF mottar matavfallet fra omkringliggende kommuner og næringsaktører. Etter mottak kvernes råvarene, som oftest ligger i plastposer, og plasten skilles ut som egen fraksjon. Denne plastfraksjonen inneholder poser, feilsorteringer og fiber/organisk materiale som følger med i utskillingsprosessen.

• Plastfraksjon er ikke hygienisert.
• Plastfraksjon leveres i bulk.
• Plastfraksjonen har avfallslukt.

Innhold

Tørrstoff(TS): ca. 40%
Brennverdi: 17,40 Mj/kg TS,
Brennverdi: 8,16 Mj/kg produkt

Udefinerbart*: ca. 50%
Fiber/Organisk: ca. 25%
Plast: ca. 15%
Papp&papir: ca. 2%
Tekstiler: ca. 2%
Glass&metall: ca. 2%

% av vekt av TS

* Består i stor grad av nedbrytbart matavfall og andre artikler med høyt innhold av fiber, samt mindre innslag av små plastbiter, papir og brennbart avfall. 

Produktdatablad tilgjengelig.

Volum

12.000 tonn/år

Lokasjon

Vestfold

Markedsmuligheter

Fraksjonen vurders å ha brennverdi og kan benyttes bl.a. til pyrolyse eller andre forbrenningsovner.

Relevante prosjekter

Fjerning av plast fra biogjødsel